DC-nytt klinisk mikrobiologi

Hepatit C-antikroppar ingår vid graviditets-screen och fler mikrobiologiska analyser associerade med fästingbett är beställningsbara i Cosmic.

Analys av prover
 • Publicerad: 9 nov 2022 11:29

Hepatit C-antikroppar ingår vid graviditets-screen från 2022-11-10

Analys för hepatit C ingår från och med 2022-11-10 i all blodsmittescreen som erbjuds gravida. Anledningen är den nationella planen för eliminering av hepatit C och ett beslut i arbetsgruppen för utrotning av hepatit C i länet. Förändringen kommer att utvärderas om två år.

Vid beställning av Cosmic välj ”Graviditetsscreen 1” för de med okänd immunitet för rubella och ”Graviditetsscreen 2” vid sedan tidigare känd immunitet för rubella.

I de fall där patienten har en tidigare känd och behandlad eller utläkt hepatit C tag också separat prov och remiss för HCV RNA PCR.

 • Graviditetsscreen 1 (HBV,HCV,HIV,Lues,Ru)
 • Graviditetsscreen 2 (HBV,HCV,HIV,Lues)

Fler mikrobiologiska analyser associerade med fästingbett är beställningsbara i Cosmic från 2022-11-10

I ”Beställning provbunden” i Cosmic under mikrobiologifliken utökas antalet undersökningar beställningsbara i gruppen ”Fästingburna infektioner” Analyserna utförs vid externa laboratorier.

 • TBE genombrottsinfektion (ext.ut)
  Parat Csv/serumprov krävs. Används vid misstanke om vaccinationsgenombrott. I övriga fall rekommenderas som tidigare TBE-serologi på serumprov med TBE-IgM (snabbtest)
 • Anaplasma phagocytophilum DNA (ext.ut)
  Kan användas som komplement till Anaplasma-serologi vid misstanke om fästingrelaterad feber och kort sjukdomstid (mindre än 2 veckor).
 • Borrelia miyamotoi DNA (ext.ut)
 • Neoerlichia mikurensis DNA (ext.ut)
 • Spiroplasma ixodetis DNA (ext.ut)
 • Rickettsia-arter serologi (ext.ut)
  Ska användas endast vid misstanke om inhemsk rickettsios (R.helvetica)
 • Rickettsia-arter DNA (ext.ut)

Relaterade sidor

Provtagningsanvisningar

Medicinsk diagnostik

Innehållsansvarig: Annika Wistedt, medicinsk chef, Klinisk mikrobiologi

Sidan uppdaterad: 9 november 2022