Covid-19 - detta gäller fortsatt för dig som arbetar inom vården

De vårdhygieniska riktlinjerna för covid-19 kvarstår under hösten, PCR-provtagning gäller vid förkylningssymtom och personalvaccination erbjuds.

Vaccination
  • Publicerad: 27 sep 2022 09:21

Covid-19 sprids fortfarande i samhället och för dig som arbetar patientnära är det viktigt att vara uppmärksam på symtom, såväl för covid-19 men även för andra luftvägsinfektioner, exempelvis säsongsinfluensa. Vid förkylningssymtom ska du stanna hemma och provta dig med PCR-prov. Provtagning erbjuds till medarbetare inom hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg.

PCR-provtagning för medarbetare inom vård och omsorg

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården erbjuds PCR-prov främst via provtagningslådor som finns vid länets sjukhus samt genom beställning via avdelningschef eller basenhetschef (Raindance). Genomförda tester lämnas in i provtagningslådor utplacerade vid länets sjukhus samt vid hälsocentralerna. Analys av proverna sker vardagar.

Mer information och öppettider för lådorna. 

Vårdhygieniska riktlinjer

Tänk på att munskydd fortsatt ska bäras vid patientnära kontakt med mindre än två meter distans till patient.

I vårdhygieniska riktlinjer för covid-19 finns information om skyddsutrustning, handläggning av patienter, vårdrutiner vid misstanke om smitta med mera.

Att undersöka och förebygga arbetsmiljörisker

En viktig del i arbetsgivaransvaret och det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka och förebygga arbetsmiljörisker så att anställda kan arbeta säkert. Som en del av detta ska riskbedömningar utföras.

Individuell riskbedömning ska upprättas för alla gravida medarbetare skyndsamt efter att arbetsgivaren får information av medarbetaren att hon är gravid. Enligt ställningstagande från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten räknas vaccinerade gravida inte längre som en riskgrupp för allvarlig sjukdom, men den gravida tillhör kanske en annan riskgrupp. Arbetsgivaren ska därefter avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas.

Mer om riskbedömningar kan du läsa på intranätet under Anställning och arbetsmiljö. 

Personalvaccination mot covid-19

Nu erbjuds personalvaccination mot covid-19 med den så kallade höstdosen (dos 4). Tidbokning gäller och i samband med att du bokar tiden digitalt fyller du också i en hälsodeklaration. Du kan läsa mer och boka din tid för vaccination på intranätet. 

Sidan uppdaterad: 27 september 2022