1177 direkt på länets alla hälsocentraler

Nu finns 1177 direkt på alla hälsocentraler i länet. 1177 direkt är en ny digital tjänst för att söka vård, få rådgivning och chatta med vårdpersonal.

  • Publicerad: 16 maj 2023 17:07

Införandet av 1177 direkt påbörjades på fyra hälsocentraler i mars och har nu införts på alla offentliga och privata hälsocentraler i länet. Förutom hälsocentralerna så har även enheten för psykisk hälsa och rehabiliteringen infört tjänsten.

Digitalt när det går, fysiskt när det behövs

1177 direkt är ett komplement till dagens vårdutbud och ingångar. Förhoppningen är att det ska avlasta telefonrådgivningen, att vissa enklare tillstånd kan lösas med hänvisning till egenvårdsråd samt att det kan frigöra tid för fysiska besök för de som behöver. Den nya tjänsten är också ett sätt att göra vården mer tillgänglig och jämlik, oberoende av var i länet man bor.

Så fungerar 1177 direkt

Ingången till 1177 direkt sker via 1177.se. Invånaren kan när som helst på dygnet påbörja sitt ärende och svara på de förberedande frågorna. Öppettiderna för chatten följer hälsocentralens telefontider. Om behov finns kan chatten övergå till ett videosamtal eller ett fysiskt besök på hälsocentralen.

Dessutom behöver invånaren bara fylla i sina symtom en gång, symtombeskrivningen följer med i flödet och är tillgänglig för all aktuell vårdpersonal.

Fakta 1177 direkt

Den nya tjänsten kommer att ingå i utbudet på 1177.se. Under året införs 1177 direkt i elva av landets 21 regioner däribland Region Kalmar län. Tjänsten har tagits fram inom det nationella initiativet första linjens digitala vård som ska förverkliga förslagen i den statliga utredningen ”God och nära vård”.

Sidan uppdaterad: 16 maj 2023