Journal som e-tjänst

Här samlas de dokument som gäller kring e-tjänsten Journalen, bland annat det nya ramverk som vi skrivit under att följa, en beskrivning av vad invånaren ser i e-tjänsten samt rutin för försegling och upplåsning.

Vårdpersonal med ett skrattande barn.

Vad visas i e-tjänsten Journalen?

Vad patienten ser i e-tjänsten Journalen (uppdaterad juni 2022)
Tydliggör vad som visas i e-tjänsten Journalen, vilka mallar och sökord som är bortfiltrerade samt hur dokumentation ska ske.

Rekommenderat arbetssätt för att dölja information

Rekommenderat arbetssätt för att dölja information för patienten i e-tjänsten Journalen (uppdaterad 16 sep 2020)

Dokumentet är en vägledning i den dialog som det är viktigt att ha med patienten kring vad som kan läsas i e-tjänsten Journalen och vad patient eller vårdpersonal kan göra för att förhindra att all eller viss information visas i e-tjänsten Journalen.

Här kan du se ett webbinarium där Ragnar Styrbjörn berättar om det rekommenderade arbetssättet (börjar 1:09 min in i videon).

Försegling och upplåsning 

Patientens direktåtkomst till information i e-tjänsten Journalen kan begränsas. Det är också möjligt att begränsa eller utöka vårdnadshavares direktåtkomst till barns journal.

Rutinen i sin helhet hittar du här. Där kan du också läsa mer information om vad varje ärendetyp innebär.

Följande ärendetyper beställs via digitala blanketter

 • Försegling och/eller låsning - enskilds önskemål eller på begäran
   av hälso- och sjukvårdspersonal
 • Återställande av direktåtkomst - enskilds önskemål eller på begäran
   av hälso- och sjukvårdspersonal
 • Borttagande av direktåtkomst för vårdnadshavare
 • Ge eller ta bort tillgång till minderårigs journal (avser barn mellan 13 och 15 år).

Hantering

 • Ansvarig vårdpersonal beställer via digital blankett: Supportcenter Vårdsystem, under rubrik: 1177/e-tjänster
 • Beställningar som inte är akuta handläggs under kontorstid.
 • Om beställningen är akut fylls blanketten först i och därefter kontaktas Supportcenter Vårdsystem via telefon 0480-84038 knappval 2 (tala in ett meddelande och invänta uppringning inom 30 minuter under beredskapstid 17:00-07:00).
 • Bekräftelsemail skickas automatiskt till verksamhetschef och den som skapat beställningen.

Reservrutin

I de fall beställning via Supportcenter Vårdsystem inte är tillgängligt på grund av tekniska problem eller liknande görs samtliga beställningar på pappersblanketterna nedan.

 • Vänligen fyll i blanketten digitalt och skriv därefter ut och skriv under.
 • Skicka blanketten med internposten till Regionstab Kansli, Strömgatan, Kalmar.
 • I de fall beställningen är akut kontaktas också IT-Vårdsystemsupport via telefon 0480-840 38 knappval 2 (tala in ett meddelande och invänta uppringning inom 30 minuter under beredskapstid 17:00-07:00). Fyll därefter också i och skicka in blanketten.

Rådgivning

Regionstab Kansli hanterar eventuella frågor rörande invånarkontot 1177 Vårdguiden och e-tjänsten Journalen. Via Regionstab Kansli kan du få information om vad bland annat försegling och låsning innebär. Regionstab Kansli nås kontorstid på telefon 0480-44 86 00.

Förändringar i invånarens åtkomst till Journalen på 1177.se

Alla regioner har enats om att följa ett nationellt ramverk som ger invånaren tillgång till all information i sin journal på 1177.se. Syftet är att invånare ska få tillgång till samma information oavsett region och var man är bosatt. Det är ett steg i att stärka invånarnas möjlighet till delaktighet och engagemang i den egna vården. Region Kalmar län kommer därför, steg för steg, att börja visa fler delar av journalen. 

Sidan uppdaterad: 8 juni 2022