IT-förvaltningens nyhetsbrev

Syftet med dessa nyhetsbrev är att sprida information om nyheter och förändringar som är IT-relaterade med fokus på förändringar i Cosmic och övriga IT-system. Nyhetsbreven kommer ut en gång i månaden.

Händer på ett tangentbord.