Cosmic LINK och NPÖ för kommunerna

Här presenteras löpande information till kommunerna gällande åtkomst till Region Kalmar läns system Cosmic LINK.

Två vårdpersonal sitter vid en dator.

Vid frågor eller felanmälan

Vid problem att logga in mot Cosmic Link, kontakta först er egen IT-support, för att eventuellt hitta orsaken inom er egen kommun.

Kontakta Region Kalmar läns Supportcenter Vårdsystem om inga fel hittas, eller om frågan/problemet rör själva applikationen Cosmic Link.

Kontakt