Fast vårdkontakt

Syftet med fast vårdkontakt är att det ska finnas en tydligt namngiven person så att patient/vårdnadshavare och närstående ska veta vem de kan vända sig till.

Läkare som undersöker en patients hand.

För att tillgodose den enskildes trygghet, säkerhet, kontinuitet och samordning i vården samt för att stärka den enskildes ställning ska fast vårdkontakt utses utifrån individfokus och beroende på helhetssituationen.

Fast vårdkontakt kan utses i alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård, ansvaret ligger på verksamhetschef. Fast vårdkontakt kan utses i till exempel öppenvården, slutenvården eller i hemsjukvård. Bedömningen ska grundas på patientens behov och vilken kompetens som bäst kan tillgodose behovet.

En person kan ha flera fasta vårdkontakter men endast en med samordningsansvar. Samordningsansvaret innebär att kalla till, leda och följa upp SIP. Vid flera fasta vårdkontakterna ska dessa samverka och samordna insatserna för patienten.

Riktlinje för fast vårdkontakt

Att registrera fast vårdkontakt i Cosmic

Sidan uppdaterad: 13 april 2022