Checklista vid remiss till smärtenheten i Västervik

Behovet av att identifiera rätt patientgrupp med långvarig smärta (>3-6 månader) till den specialiserade smärtsjukvården och att prioritera inom gruppen ställer vissa krav på det medicinska innehållet i de inkommande remisserna.

En remiss till Smärtenheten i Västervik ska därför innehålla:

 • Allmän information (t.ex. tolkbehov)
 • Medicinsk information som bedöms som relevant för smärttillståndet

Smärtanamnes:

 • När har patientens smärta/smärtor debuterat eller förändrats, finns det tidssamband med operationer, traumata, medicinska eller psykiska tillstånd
 • Var sitter smärtan/smärtorna? (Lokala/regionala/generaliserade)
 • Hur ont gör det? (VAS-skala) Hur gör det ont? Vad påverkar smärtans intensitet? Hur beskrivs smärtans kvalité?
 • Hypermobilitet/Beighton score hEDS-Dx-Criteria-checklist-1.pdf (ehlers-danlos.com)

Aktuell status:

 • Rörelseapparat/neurologi, särskilt sensoriska rubbningar
 • Psykstatus
 • Lab/röntgen/konsulter/externa sjukvårdsinsatser

Utredningar med resultat:

 • Patienterna ska vara medicinskt färdigutredda så att tillstånd som primärt ska handläggas av andra specialiteter har uteslutits (reumatologi, cancer, neurologi, infektioner)

Behandlingar med resultat:

 • Särskilt teambaserad rehabilitering t.ex. MMR - om sådan inte genomförts skall detta motiveras i remissen.

Läkemedelshistorik - smärta, beskriv för varje läkemedel (tidigare och nuvarande):

 • Tidsperiod
 • Dos
 • Effekt/biverkan
 • Anledning till avslutad behandling

Frågeställning:

 • Vad önskar remittent och patient hjälp med?
 • Om patienten enbart efterfrågar behandling med cannabinoider kommer remissen att avvisas då Smärtenheten inte använder denna typ av behandling.

Denna checklista kan med fördel användas vid smärtanalys och som en kontroll över vidtagna åtgärder.

Ansvarig för innehållet på sidan

Sidan uppdaterad: 26 augusti 2022