Layoutverktyget Adlab

I layoutverktyget hittar du färdiga mallar för att göra enklare informationsblad och broschyrer med Region Kalmar läns grafisk profil. Din färdiga fil sparar du sedan för utskrift eller för att skicka till tryck.

Denna länk fungerar inte om du har Internet Explorer som din webbläsare.

Har du enbart Explorer på datorn måste du be IT-supporten installera en annan webbläsare ex. Google Chrome eller Edge. Klistra sedan in den här länken i rätt webbläsare:

https://regionkalmar.bmc.nu/Data/SSO/RegionKalmar 

Så här gör du

Här kan du ladda ner en guide med instruktioner för layoutverktyget.

Välj mallen Folder A4/A5 Moduler. Den har lite bättre möjligheter att lägga bild och text bredvid varandra.

Bra att tänka på

  • Gör din text i Word innan för att sedan kopiera och klistra in i layoutverktyget. Använd Word för att till exempel stavningsgranska din text, räkna ord osv. Dessa funktioner finns inte i layoutverktyget.
  • I layoutverktyget finns förinskrivna "Lorum Ipsum-texter". Det är nonsenstexter som ligger för att markera. Du ersätter med din egen text - eller raderar.
  • Har du mycket text får det bättre plats om du väljer att göra två kolumner (spalter) i stället för en.
  • När du skriver din enhets namn som avsändare, tänk på att använda samma namn som i HSA-katalogen. Då blir det enhetligt med det som patienter och besökare får, till exempel på kallelser, och det blir lättare för dem att hitta.

Foto och bilder

Grundregeln är att inte kopiera och använda bilder från nätet. Det är upphovsrättsligt skyddade. Du kan försäkra dig om att det är okej att använda bilden om du frågar den som äger upphovsrätten. Behöver du bilder men är osäker på hur vad du får använda, hör av dig till Regionstab Kommunikation via patientinformation@regionkalmar.se.

Om du tar egna bilder ska samtliga som är med på bild ge sitt samtycke. Mer information och blankett för samtycke hittar du här.

Support - frågor eller synpunkter

Har du frågor om layoutverktyget eller synpunkter på mallarna i verktyget, hör i första hand av dig till oss på Regionstab Kommunikation genom e-post till patientinformation@regionkalmar.se.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2022