Sjukresor vid luftvägsinfektion

Här finns information om hur covid-19 påverkar Kalmar länstrafiks serviceresor.

Samåkning är huvudregel i trafikplanering för sjukresor. Om du som vårdpersonal uppger behov av ensamåkning på grund av diagnostiserad luftvägsinfektion ska Kalmar länstrafik boka enligt önskemålet, se rekommendation nedan. 

Rekommendation kring sjukresor vid luftvägsinfektion

Rekommendationen är framtagen då vården tillämpar högre försiktighetsåtgärder kopplat till diagnostiserade luftvägsinfektioner jämfört med övriga samhället. Detta då fler sköra personer/patienter vistas inom vården.

Vid sjukresa där resenären har diagnostiserat fall av smittsam luftvägsinfektion (inklusive covid-19, influensa, RS-virus) rekommenderas följande:

  • Passageraren ska åka ensam.
  • Passageraren ska placeras så långt bak som möjligt – höger sida av baksätet i vanlig bil.
  • Passageraren ska använda munskydd eller hosta/nysa i papper.
  • Ventilationen ska ökas i fordonet.
  • Föraren ska använda munskydd om passageraren hostar eller nyser.
  • Föraren ska använda munskydd och bör överväga visir när passageraren hostar eller nyser och föraren behöver hjälpa till i och ur fordonet.

Rekommendationen sker efter en omvärldsanalys kring frågan om skyddsutrustning för chaufförer vid sjuktransporter av patienter med bekräftad covid-19.

På grund av sekretess och att patienter med bekräftad covid-19 inte längre får förhållningsregler finns ingen skyldighet att upplysa chauffören om bekräftad covid-19, och om detta görs måste det göras med patientens samtycke.

Arbetsgivaren har också en skyldighet att minimera riskerna för smitta på arbetet. Rutinerna för sjukresor med smittrisk kommer att ses över framöver och uppdateras vid behov.

Rekommendation för sjukresor vid luftvägsinfektion

Sidan uppdaterad: 6 september 2022