Sjukresor

Sjukresor är resor som görs till/från hem och sjukvården för planerad vård/behandling.