Patientavgifter

Avgiftshandboken är en sammanfattning av avgifter inom sjukvården och regelverk för Region Kalmar läns verksamheter samt vårdgivare med avtal.

Ny version av SKRs handbok om vård av personer från andra länder. 

Patientavgifter för människor som flytt kriget i Ukraina

De som fått uppehållstillstånd på grunden tillfälligt skydd (det vill säga enligt masskyddsdirektivet) omfattas av samma lagstiftning som asylsökande vad gäller patientavgifter. Samma patientavgifter som för asylsökande gäller mot uppvisande av ett uppehållstillståndskort på grunden tillfälligt skydd.

Personer som lämnat Ukraina på grund av kriget där och inte har handlingar från Migrationsverket har rätt till samma vård som asylsökande till samma patientavgifter (RS 22/3 2022).

Vid frågor mejla till avgiftsgruppens funktionsbrevlåda.

Information till patienter och invånare

På 1177.se finns information riktad till patienter och invånare: Patientavgifter i Kalmar län. Det trycks även upp en avgiftsaffisch varje år som skickas ut till samtliga vårdenheter omkring årsskiftet samt visas information på digitala skärmar bussar och väntrum i början av året. 

Vanliga frågor

Kontakta oss

Sidan uppdaterad: 20 januari 2022