E-frikort

E-frikortet berör samtliga verksamheter som erbjuder vård och behandling inom högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskydd och frikort registreras i det digitala frikortssystemet FRISK. Patienten behöver inte själv hålla reda på stämplar och vårdpersonalen slipper hantera högkostnadskort och manuellt utfärda frikort.

Då frikortssystemet inte är nationellt måste däremot avgifter och frikort betalade eller utfärdade i annan region registreras manuellt i FRISK. Det är patientens ansvar att kunna styrka med kort, stämpel eller kvitto att man fått vård utanför länet.

Support och frågor

Sidan uppdaterad: 4 februari 2022